ČTYŘI SMĚRY CESTY BUBENÍKA

CO JSOU ČTYŘI SMĚRY CESTY BUBENÍKA?

Celý život se věnuji hře na bubny a perkuse z různýchkoutů světa.
Začínal jsem jako rockový bubeník. Občas jsem zaskočil i v dechové kapele.
Přijímal jsem rád další a další výzvy.
Nebál jsem se pustit do jakéhokoliv hudebního stylu, který mi hudba přinesla.
A tak jsem se postupně naučil hrát na bicí nástroje a perkuse z různých koutů naší planety.
Vše se propojilo ve chvíli, kdy jsem připravoval koncept workshopů a přednášek na téma čtyř směrů Cesty bubeníka a hudební nástroje sestavil do jedné velké sestavy.

 - BICÍ SOUPRAVA

 - AFRICKÝ BUBEN DJEMBE

 - JAPONSKÝ BUBEN TAIKO 

 - RELAXAČNÍ HAND PAN A HAPPY DRUM

BICÍ SOUPRAVA

Bicí souprava se na mé Cestě bubeníka neustále přizpůsobuje hudebním žánrům i prostředím, ve kterých hraji.

Jednou je to monstrum čítající 18 bubnů, 12 činelů, 7 pedálů ovládajících velké bubny i  Hi - Hat a perkuse a podruhé je to malá "jazzová" souprava se třemi bubny, pár činely a dvěma pedály.
Svou sestavu bubnů a zejména pak výběr malého bubínku, volím podle akustiky prostoru ve kterém hraji. Ne  vždy to samozřejmě odhadnu správně, a pak musím malý bubínek doladit a přizpůsobit hru daným okolnostem.
Je to alchymie, které mne nesmírně baví.
Na obrázku vidíte bicí soupravu, na kterou jsem hrál na jednom z ročníků Bubenického Festivalu ve Vsokém Mýtě.

AFRICKÉ BUBÍNKY DJEMBE

Africkému bubínku Djembe, říkám "Vstupní brána do světa rytmů".
Je to dokonalý hudební nástroj pro první kroky každého, kdo se chce naučit hrát na jakékoliv bubny.

Během více jak dvacetileté praxe, jsem primárně právě pro tento nástroj, sestavil metodiku s názvem "Čtyři zvuky a čtyři údery".
Tato metodika se však v průběhu času stala nedílnou součástí metodiky výuky hry na ostatní biví nástroje a perkuse Čtyř směrů cesty bubeníka. 

Na obrázku vidíte bubínky Djembe, spolu s jejich "kamarády" Dun Duny.