MUZIKOTERAPIE
A RELAXACE

Najít klid, uvolnění, inspiraci, radost.
Muzikoterapie, relaxační bubnování, Sound bath, workshop hry na relaxační nástroje
a mnoho dalších metod i aktivit, jsou různými cestami k jednomu cíli.
Pomáhají nám na cestě k trvalému, hlubokému štěstí.
Štěstí, které je nám vlastní, které často hledáme všude kolem.
Hudba nám pomáhá najít místo, kde je štěstí trvale ukryto.
V nás.

  • HISTORIE MUZIKOTERAPIE

  • JAK V LÉČBĚ POMÁHÁ HUDBA?

  • CO POMÁHÁ HUDBA LÉČIT?

BUBÍNEK ŠTĚSTÍ