NAJDI ZPĚT SVŮJ RYTMUS

RYTMUS JE ŽIVOT, ŽIVOT JE RYTMUS

O co vlastně jde? Proč to dělám a proč si myslím že to funguje a co si , pokud dorazíš, ze setknání odneseš? Dej si sluchátka a poslouchej.

„Rytmus je život, život je rytmus“.

Absence rytmu stojí za každou nemocí těla, duše, srdce i mysli.

Chápu.

Zvedáte obočí a říkáte si..no…za každou? Opravdu?

A já na tom trvám.

Třicet let pracuji s lidmi formou relaxačního bubnování s prvky muzikoterapie.
Bubínky, zpívající mísy, ladičky, zvuky přírody dokážou svými frekvencemi, vibracemi, rezonancí pomáhat naší bytosti najít cestu zpět k trvalému zdraví a hlubokému pocitu štěstí, propojení, sounáležitosti a sebeuvědomění.
Díky této práci a mnohaleté praxi jsem mohl srovnávat, analyzovat s docházet k závěrům, které mne v mnoha ohledech překvapily.

To, že rytmus nemáme se v našich životech totiž většinou neprojeví ihned.

Důsledky života a bytí mimo rytmus se projevují pomalu. Nenápadně.

Tělo vysílá drobné varovné signály, srdce nám našeptává, že cesta, po které jdeme, není ta nejlepší. Neslyšíme. Nenasloucháme svému tělu.

Jednoho dne se však tělo, mysl, duše či srdce ozvou razantněji.

Nejdříve formou akutní bolesti, psychického stavu, záchvatu paniky.

Dostáváme příležitost se zamyslet co, kdy a kde děláme špatně.

Pokud adekvátně nereagujeme, přechází tělo k těžšímu kalibru komunikace s námi.
Akutní problémy přechází do fáze chronického onemocnění.
Nastupují deprese, pocit ztráty víry ve smysl života. Ztrácíme to nejcennější, životní energii.

Seminář nazvaný „Najdi zpět svůj rytmus“, přináší do vašeho života okamžitou úlevu, a to zejména v okamžiku, kdy se skutečně rozhodnete, že vám stav, ve kterém se právě nacházíte, stav těla, duše, mysli či srdce, nevyhovuje.
Nelíbí se vám. Chcete změnu.

Zde si dovolím přejít do osobnější roviny a obracím se přímo k tobě, ano k tobě bytosti, která právě čte.

Budu před tebou stát či sedět jako někdo, kdo se naučil, jak být doslova jezdcem na vlnách nejistoty. Někým, kdo místo stěžování si na vše okolo sebe, podmínky, dětství, zrady a nepřízeň osudu, vzal kormidlo lodi života do svých rukou a na rozbouřeném moři zvaném reálný život ve svých padesáti letech dokáže udržet loď ve směru, který si určil.

Občas vylévám vodu. Občas uvíznu na mělčině, narazím do skály či přijdu o všechny plachty. Ale za ty roky vím, jak z toho ven, abych mohl plout dál třeba jen s kapesníkem nad hlavou, chytajíc aspoň drobný závan větru.

Naučil jsem se díky přátelům, rodině, kolegům i klientům překonat se, najít motivaci, dojít k bodu zlomu, ohlédnout se, usmát se a jít dál.

Existuje pár opravdu dobrých nástrojů, pomůcek, které nejen pomáhají zvládat akutní stavy nerozbít se na útesu beznaděje či zmaru, ale pomáhají nám udržovat směr, dávají nám pocit naplnění, pocit smysluplného bytí a udržují úroveň naší energie na maximální úrovni.

Rád se o ně s tebou podělím a vše co mohu, ti předám.
 

Jak to uděláme? Co budeme dělat?
 

Pomocí jednoduchých, malých, snadných kroků – fyzických i mentálních nástrojů, které okamžitě vložíme do našich stávajících rytmů, či rytmického chaosu.

Vše si tedy nejen vyslechneme a vyzkoušíme, ale naučíme se každý z kroků přenést a zakomponovat do svých životů.

Projdeme si základní, často však opomíjené rituály posilující a zvyšující úroveň životní energie a nakoukneme i do temných vod věcí, které nás o ni obírají.

Provedeme revizi našeho rytmu dne, týdne, měsíce, roku.

To vše za pomoci aktivního i pasivního relaxačního bubnování s prvky muzikoterapie.

Rozezníme společně bubny, perkuse, gong, tibetské mísy, ladičky i náš hlas.

Je však na tobě, zda budeš pasivním či aktivním posluchačem. Kdykoliv si můžeš sednout bokem, zabalit se do deky a jen naslouchat.

Nyní k praktickým věcem.

Vezmi si sebou deku, volný pohodlný oděv.

Na místě bude drobné občerstvení, ovoce, zelenina, čaj, káva a výživná teplá zeleninová polévka a chléb.

Vše je v ceně semináře.

Začínáme v 9 hodin. Doporučuji však dorazit již na osmou hodinu pro lepší aklimatizaci, zklidnění, přepnutí z věnčí dovnitř.

Těším se na setkání.

Ivo Batoušek