VÝCHOVNÉ KONCERTY A WORKSHOPY
PRO  ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝCHOVNÝ KONCERT 

Pro I. a II. stupeň ZŠ

BUBENICKÝ WORKSHOP

Pro I. a II. stupeň ZŠ