RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ S PRVKY MUZIKOTERAPIE

Pravidelný kurz bubnování na Africké bubínky Djembe a relaxační hudební nástroje.
Každé pondělí od 18:00 do 19:30.
Prožitkový kurz s jemnou dávkou výuky a lehkým mixem relaxačních a muzikoteraputických technik.
Každé setkání je jedinečné a neopakovatelné. Do kurzu lze vstoupit kdykoliv.
Lekce na sebe jen volně navazují.
Aktivní části, ve kterých bubnujeme, střídají části poslechové i výukové.
Sdílení, tvoření, relaxace, aktivní odpočinek.