KURZ HRY NA JAPONSKÉ BUBNY TAIKO
Celodenní kurz.

Lektor Ivo Batoušek při návštěvě Japonska

" Má navštěva Japonska měla jen hlavní jeden cíl. Taiko.
Po moha letech samostudia, jsem prostě musel nasát atmosféru místa, kde má hra na tyto strhující bubny tak dlouhou tradici.
" Ivo Batoušek

Celodenní kurz hry na Japonské bubny Taiko.

Metodika tohoto kurzu je postavena na základních, tradičních Japonských  technikách a stylech s úpravou
pro naše fyzické možnosti i estetické cítění středoevropanů.

Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro mírně pokročilé.
Fyzickou náročnost přizpůsobujeme vašim momentálním schopnostem.

Součástí ceny kurzu je zapůjčení originálního Japonského bubnu TAIKO a paliček BACHI.