DRUMÍK.
Bubenický kroužek pro děti 7 - 12 let.

Hudební kroužek pro děti ve školním věku. Pravidelné setkávání, bubnování a tvoření na bubny a perkuse z různých koutů světa.

Žádné domácí úkoly. Každá lekce něco nového. Vždy něco poučného i zábavného.

Hudební nástroje i paličky k dispozici pro všechny děti.